Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Βιταμίνη C και Ηπατική Υγεία

Βιταμίνη C και Ηπατική Υγεία

Συσχέτιση της βιταμίνης C ορού με την NAFLD (Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση) και την MAFLD (λιπώδης ηπατική νόσος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία) μεταξύ των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες

 

 

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που επηρεάζει περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού και είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αιτία καρκίνου του ήπατος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο, αυτή η κατάσταση παραμένει ελάχιστα βελτιωμένη και οι αποτελεσματικές θεραπευτικές στρατηγικές παραμένουν άπιαστες.

 

Πρόσφατα, ομόφωνα, οι διεθνείς ειδικοί επαναπροσδιόρισαν την NAFLD σαν λιπώδη νόσο του ήπατος που σχετίζεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία (MAFLD) για να καθορίσουν πιο σαφή διαγνωστικά κριτήρια. Σε σύγκριση με την NAFLD, η MAFLD είναι μια ευρύτερη οντότητα ασθένειας που απαιτεί την παρουσία μεταβολικών ανωμαλιών, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και του διαβήτη.

 

Ο προτεινόμενος νέος όρος από NAFLD σε MAFLD δεν είναι απλώς μια αλλαγή σε ένα πιο κατάλληλο όνομα αλλά και μια αλλαγή στους πληθυσμούς που πληρούν τα κριτήρια για το ένα αλλά όχι για το άλλο. Αυτή η αλλαγή υπογραμμίζει την ανικανοποίητη κλινική ανάγκη για διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ υποσχόμενων θεραπειών με εκείνες που πληρούν μόνο τα κριτήρια για MAFLD αλλά όχι για την παραδοσιακή NAFLD.

 

Συνεπώς, ο καθορισμός της συσχέτισης των πιθανών στρατηγικών θεραπείας τόσο για την NAFLD όσο και για την MAFLD μπορεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση της κατανόησης και της εφαρμογής αυτής της νέας ιδέας.

 

Η μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος περιλαμβάνει μια συνέχεια ηπατικών διαταραχών, που κυμαίνονται από την ηπατική στεάτωση μέχρι την στεατοηπατίτιδα, την ηπατική ίνωση και την κίρρωση του ήπατος.

 

Υπολογίζεται ότι περίπου το 37% των ατόμων με στεατοηπατίτιδα θα αναπτύξουν ίνωση και στη συνέχεια, το 10-20% από αυτούς θα αναπτύξουν κίρρωση. Μέσα σε 5-7 χρόνια, το 40-60% της κίρρωσης μπορεί να εξελιχθεί σε ηπατική ανεπάρκεια και το 2,4-12% της κίρρωσης μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα μέσα σε 3-7 χρόνια. Αν και η πρόγνωση είναι κακή, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η ήπια έως μέτρια ίνωση είναι αναστρέψιμη και εξελίσσεται μετά από χρόνια στεατοηπατίτιδας με ηπατική φλεγμονή.

 

Επιπλέον, γενικά θεωρείται ότι η μετάβαση από την στεάτωση στην στεατοηπατίτιδα είναι κρίσιμη για την εξέλιξη της νόσου, οδηγώντας σε κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη στεατοηπατίτιδα για να αναπτύξουν νέες στρατηγικές πρόληψης και αναστροφής.

 

Μηχανικά, η εξέλιξη από την στεάτωση στην στεατοηπατίτιδα και στην ηπατική ίνωση προκαλείται από μια σειρά ηπατικών βλαβών που προκύπτουν, από την εναπόθεση των λιπιδίων, από τις δραστικές μορφές οξυγόνου και αζώτου, από το στρες του ενδοπλασματικού δικτύου και την φλεγμονή, που τελικά οδηγούν στην ενεργοποίηση των ηπατικών αστρικών κυττάρων, στην ινογένεση και στην εναπόθεση εξωκυτταρικής μήτρας.

 

Λόγω της αντιοξειδωτικής λειτουργίας της βιταμίνης C, θα μπορούσε να είναι ευεργετική στην στεατοηπατίτιδα.

 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει έναν φαύλο κύκλο ελλιπούς ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής οξειδωτικών ειδών και της αντιοξειδωτικής άμυνας, που οδηγεί σε δυσλειτουργίες του ήπατος. Πρόσφατες μελέτες ανέφεραν ότι τα ελεύθερα λιπαρά οξέα συνήθως υπερφορτώνουν το συκώτι στη στεάτωση, με αποτέλεσμα τη συνεχή προσαρμογή και την περαιτέρω αναδιαμόρφωση της δομής, της μιτοχονδριακής βιοενέργειας και του ενεργειακού μεταβολισμού. Επιπλέον, το λιπώδες ήπαρ τείνει να είναι ευάλωτο σε τραυματισμούς, ειδικά όταν προκαλείται από το οξειδωτικό στρες και την υπεροξείδωση των λιπιδίων.

 

Τα δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια στην μη αλκοολική λιπώδη διήθηση (NAFLD) ταυτίζονται με την ατελή οξείδωση των λιπιδίων, οδηγώντας στη συσσώρευση λιποτοξικών λιπιδίων, τα οποία ενεργοποιούν περαιτέρω τη φλεγμονή, προάγοντας τη μετάβαση από την στεάτωση στην στεατοηπατίτιδα. Επομένως, οι δραστικές μορφές οξυγόνου και η φλεγμονή είναι κρίσιμοι παράγοντες στη σταδιακή εξέλιξη από την απλή στεάτωση στην ίνωση και στην κίρρωση.

 

Έτσι, η βιταμίνη C δυνητικά συμβάλλει στην ανακούφιση της ανισορροπίας των δραστικών μορφών οξυγόνου και των συνακόλουθων προφλεγμονωδών δράσεων που θεωρείται ότι προκαλούν την στεατοηπατίτιδα ή την κίρρωση.

 

Ωστόσο, είναι δύσκολο για τους κλινικούς γιατρούς να συστήσουν τη χρήση αντιοξειδωτικών ουσιών λόγω της έλλειψης δεδομένων σχετικά με κλινικά επιβεβαιωμένα ή οριστικά φυσικά οφέλη των συμπληρωμάτων της βιταμίνης C μεταξύ των ασθενών με MAFLD (λιπώδη  ηπατική νόσος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία). Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα της Εθνικής Έρευνας για την Υγεία και τη Διατροφή (NHANES) III, μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η MAFLD (λιπώδης ηπατική νόσος που σχετίζεται με  μεταβολική δυσλειτουργία) είχε μεγαλύτερο κίνδυνο για θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, ενώ η NAFLD (Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση) δεν έδειξε καμία συσχέτιση.

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των επιπέδων της βιταμίνης C στον ορό που σχετίζονται με τις διαφορετικές κατηγορίες της NAFLD (Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση) και του προτεινόμενου όρου MAFLD (λιπώδης ηπατική νόσος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία) μπορεί να φωτίσει την πιθανή χρησιμότητα των αντιοξειδωτικών ουσιών μεταξύ των δύο οντοτήτων. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που προσδιορίζει τη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της βιταμίνης C στον ορό με τις διαφορετικές κατηγορίες NALFD και MAFLD χρησιμοποιώντας μια αντιπροσωπευτική εθνική κοόρτη.

 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της τρέχουσας μελέτης έδειξαν ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις της βιταμίνης C στον ορό σχετίζονται με μειωμένους κινδύνους NAFLD (Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση), MAFLD (λιπώδης ηπατική νόσος που σχετίζεται με  μεταβολική δυσλειτουργία), σημαντικής ίνωσης και κίρρωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με MAFLD (λιπώδης ηπατική νόσος που σχετίζεται με  μεταβολική δυσλειτουργία) μπορεί να ωφεληθούν από τα συμπληρώματα της βιταμίνης C.

 

Περαιτέρω μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών μελετών κοόρτης, συνιστώνται για τον προσδιορισμό της κλινικής σημασίας της θεραπείας με βιταμίνη C και της πρόληψης της MAFLD (λιπώδης ηπατική νόσος που σχετίζεται με  μεταβολική δυσλειτουργία).

 

 

 

 


Πηγή Άρθρου:

ORIGINAL RESEARCH article: Front. Nutr., 04 February 2022 | https://doi.org/10.3389/fnut.2021.795391 Association of Serum Vitamin C With NAFLD and MAFLD Among Adults in the United States

Publicly available datasets were analyzed in this study. This data can be found here: https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/.

 

Join us on social media