Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Βιταμίνη D & Ψυχική Υγεία

Βιταμίνη D & Ψυχική Υγεία

Η επίδραση της συμπλήρωσης της βιταμίνης D στην ψυχική υγεία σε διαβητικούς ασθενείς:


μια συστηματική ανασκόπηση

 

 

Ο διαβήτης συμπεριλαμβάνει μια ομάδα μεταβολικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από την χρόνια υπεργλυκαιμία, που προκαλείται από ελαττώματα στην έκκριση της ινσουλίνης (διαβήτης τύπου 1) ή/και στη δράση της ινσουλίνης (διαβήτης τύπου 2) και που μπορεί να οδηγήσει σε ισόβιες συνέπειες που σχετίζονται με βλάβες σε διάφορα όργανα και συστήματα, με αποτέλεσμα επιπλοκές όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η νεφροπάθεια και η νευροπάθεια και διάφορες καρδιαγγειακές διαταραχές.

 

Επί του παρόντος, είναι μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας και μειωμένου προσδόκιμου ζωής παγκοσμίως, ενώ οι παγκόσμιες τάσεις δείχνουν αυξανόμενα ποσοστά επιπτώσεων, επιπολασμού, θανάτου και ετών ζωής προσαρμοσμένων στην αναπηρία που σχετίζονται με τον διαβήτη, ιδιαίτερα με τον διαβήτη τύπου 2.

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιστραφεί αυτή η τάση, και εντός των παγκόσμιων στόχων για τις μη μεταδοτικές ασθένειες που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025, ο ΠΟΥ έχει υποδείξει ότι ο αριθμός των πρόωρων θανάτων που σχετίζονται με τον διαβήτη θα πρέπει να μειωθεί, καθώς ο διαβήτης ευθύνεται για περίπου 1,5 εκατομμύριο θανάτους κάθε χρόνο.  

 

Ο διαβήτης σχετίζεται επίσης με άλλες επιπλοκές,
συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας.

 

Η αποτελεσματική διαχείριση του διαβήτη περιλαμβάνει την τήρηση ενός σωστού και προγραμματισμένου προγράμματος διατροφής το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά, τη διατήρηση του κατάλληλου σωματικού βάρους, του γλυκαιμικού ελέγχου του αίματος, της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων των λιπιδίων και την καθυστέρηση ή την πρόληψη της εμφάνισης επιπλοκών που σχετίζονται με τον παρατεταμένο διαβήτη.

 

Μεταξύ των διαφόρων πιθανών διατροφικών ελλείψεων, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D θεωρείται σημαντικό ζήτημα στους διαβητικούς ασθενείς, καθώς ένας αριθμός μεγάλων μελετών παρατήρησης έχουν προτείνει συσχέτιση μεταξύ αυτής της ανεπάρκειας και της εμφάνισης του διαβήτη.

 

Επιπλέον, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D σχετίζεται όχι μόνο με αυξημένο κίνδυνο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, αλλά και με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη θεραπεία και χαμηλότερη ποιότητα ζωής.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που παρατηρούνται γενικά στα διαβητικά άτομα, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της βιταμίνης D σε αυτήν την ομάδα, καθώς και την πιθανή θεραπευτική αξία των συμπληρωμάτων της βιταμίνης D, η οποία έχει αποδειχθεί για τα υγιή άτομα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να καθοριστεί εάν η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D μπορεί να μειώσει τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα διαβητικά άτομα.

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διεξαγωγή συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την επίδραση της λήψης συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην κατάσταση της ψυχικής υγείας σε διαβητικούς ενήλικες.

 

Ο διαβήτης σχετίζεται με μια σειρά από επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου κατάθλιψης και άγχους, καθώς και της μειωμένης ποιότητας ζωής, και η ανεπάρκεια της βιταμίνης D θεωρείται ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα αποτελέσματα σε διαβητικούς ασθενείς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διεξαγωγή συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που παρουσιάζει τα δεδομένα σχετικά με την επίδραση των συμπληρωμάτων της βιταμίνης D στην ψυχική υγεία σε διαβητικούς ενήλικες.

 

Αυτή η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Mετα-Aναλύσεις (PRISMA) και καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων του International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) (Αριθμός εγγραφής CRD42020155779).

 

Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και Web of Science και οι μελέτες παρέμβασης που δημοσιεύτηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση.

 

Οι μελέτες σε ανθρώπους συμπεριλήφθηκαν εάν ένα ενήλικο δείγμα διαβητικών ατόμων έλαβε συμπλήρωμα βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και αξιολογήθηκε η επίδρασή της σε οποιαδήποτε πτυχή της ψυχικής υγείας, αλλά αποκλείστηκαν μελέτες που παρουσίαζαν την επίδραση της συνδυασμένης συμπλήρωσης πολλαπλών θρεπτικών συστατικών.

 

Μετά την αφαίρεση των διπλών εγγραφών, συνολικά 8514 δημοσιεύσεις εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν ανεξάρτητα από δύο ερευνητές, με βάση τον τίτλο, την περίληψη και το πλήρες κείμενό τους. Τέλος, έξι μελέτες συμπεριλήφθηκαν στην τρέχουσα συστηματική ανασκόπηση και ο κίνδυνος μεροληψίας αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα Newcastle–Ottawa (NOS).

 

Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν ανέλυσαν την επίδραση μιας συγκεκριμένης δόσης βιταμίνης D ή διαφορετικών δόσεων βιταμίνης D ή συνέκριναν τα αποτελέσματα της συμπλήρωσης με μια συγκεκριμένη δόση βιταμίνης D έναντι της ομάδας του εικονικού φαρμάκου.

 

Η συμπλήρωση πραγματοποιήθηκε για τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα ψυχικής υγείας που αναλύθηκαν σε αυτές τις μελέτες περιλάμβαναν την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, την κατάθλιψη, το άγχος, το στρες και τη γενική κατάσταση της ψυχικής υγείας των ενήλικων διαβητικών ασθενών.

 

Τα αποτελέσματα της πλειονότητας των μελετών επιβεβαίωσαν
τη θετική επίδραση των συμπληρωμάτων της βιταμίνης
D
στην ψυχική υγεία των διαβητικών ατόμων.

 

Αυτές οι μελέτες που ανέλυσαν την επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην κατάθλιψη και το άγχος κατέδειξαν την ευεργετική επίδραση της βιταμίνης.

 

Σε ορισμένες μελέτες, η επίδραση των συμπληρωμάτων της βιταμίνης D στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία δεν λήφθηκε υπόψη, εκτός εάν είχε συνδυαστεί με εκπαίδευση της ενσυνειδητότητας.  

 

Τα ευρήματα της συστηματικής ανασκόπησης κατέδειξαν τη θετική επίδραση της συμπλήρωσης της βιταμίνης D στην ψυχική υγεία των διαβητικών ασθενών, η οποία αποδείχθηκε για το άγχος και την κατάθλιψη, αλλά στην περίπτωση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία, η θετική επίδραση παρατηρήθηκε μόνο όταν η παρέμβαση περιελάβανε εκπαίδευση της ενσυνειδητότητας.

 

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να συνιστάται η λήψη συμπληρωμάτων για τη βελτίωση της κατάστασης της βιταμίνης D και της ψυχικής υγείας των ασθενών αυτής της ομάδας.

 

 

 

 

 

 


Πηγή Άρθρου / Story Source:

Nutrients 2021, 13(11), 3678; Influence of Vitamin D Supplementation on Mental Health in Diabetic Patients: A Systematic Review https://doi.org/10.3390/nu13113678 Published: 20 October 2021

 

 

 

Join us on social media