Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Κουρκουμίνη & Βιοδείκτες Φλεγμονής

Κουρκουμίνη & Βιοδείκτες Φλεγμονής

Οι επιδράσεις της συμπλήρωσης κουρκουμίνης σε βιοδείκτες της φλεγμονής
σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα:
Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

 

 

Οι αυτοάνοσες παθήσεις είναι μια ομάδα διαταραχών με συμπτώματα που εμφανίζονται, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κατά λάθος σε υγιή μόρια ή κύτταρα του σώματος.

 

Ο συνολικός επιπολασμός των αυτοάνοσων παθήσεων υπολογίστηκε σε 4,5%, 6,4% για τις γυναίκες και 2,7% για τους άνδρες.  Οι πιο διαδεδομένες αυτοάνοσες παθήσεις είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA), ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (SLE), ο διαβήτης και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD). 

 

Οι φλεγμονώδεις αποκρίσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση των αυτοάνοσων παθήσεων. Έχουν εφαρμοστεί διαφορετικές θεραπευτικές στρατηγικές για τη μείωση των φλεγμονωδών αποκρίσεων σ’ αυτούς τους ασθενείς. 

 

Διάφορες συμπληρωματικές θεραπείες και φυσικά συστατικά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των αυτοάνοσων και φλεγμονωδών παθήσεων. Οι ρυθμιστικές επιδράσεις αυτών των θεραπειών έχουν επιτευχθεί στις περισσότερες επιστημονικές έρευνες και αποδίδονται στις επιδράσεις τους στα φλεγμονώδη μονοπάτια και στο οξειδωτικό στρες.

 

Η κουρκουμίνη είναι το ενεργό συστατικό του κουρκουμά και
οι αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες
έχουν μελετηθεί σε πολλές καταστάσεις υγείας!

 

Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι, η κουρκουμίνη μείωσε τους φλεγμονώδεις δείκτες, όπως την ΤΚΕ (ταχύτητα καθίζησης ερυθροκυττάρων) και την CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη), σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις, ωστόσο άλλες μελέτες βρήκαν μόνο επιμέρους τέτοιες συσχετίσεις. Ανάλογα ευρήματα αναφέρθηκαν επίσης για τις επιδράσεις της συμπλήρωσης κουρκουμίνης στα επίπεδα των ιντερλευκινών του ορού και του TNFa.

 

Για παράδειγμα, η λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμίνης σε δόσεις των 2000mg /ημέρα για 12 εβδομάδες συσχετίστηκε με σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων της IL-22 στον ορό σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου, αλλά δεν είχε σημαντική επίδραση στις συγκεντρώσεις της IL-17 σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Επιπλέον, σε μια άλλη μελέτη, η κουρκουμίνη προκάλεσε σημαντική μείωση στα επίπεδα της hsCRP και της ΤΚΕ αλλά δεν είχε σημαντική επίδραση στα επίπεδα του TNFa.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω περιορισμό, πρέπει να συνοψιστεί η αποκλειστική επίδραση της συμπλήρωσης κουρκουμίνης στους φλεγμονώδεις δείκτες σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις.

 

Απ’ όσο γνωρίζαμε, δεν υπήρχε συστηματική ανασκόπηση ως προς αυτό. Ως εκ τούτου, στοχεύσαμε στη συστηματική ανασκόπηση των ευρημάτων από προηγούμενες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σχετικά με τις επιδράσεις της συμπλήρωσης κουρκουμίνης σε βιοδείκτες της φλεγμονής σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις για να κάναμε εάν ήταν δυνατόν μια μετα-ανάλυση.

 

Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών που αξιολογούσαν τη σχέση μεταξύ της συμπλήρωσης κουρκουμίνης και των φλεγμονωδών δεικτών (CRP και ΤΚΕ) σε ενήλικες με οποιαδήποτε από τις δύο αυτοάνοσες διαταραχές (ρευματοειδή αρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα), χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του 2020, PRISMA ροτιμώμενα στοιχεία αναφοράς για τις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις).

 

Η τρέχουσα μελέτη διεξήχθη χρησιμοποιώντας έξι σχετικές μελέτες. Οι μισές απ’ αυτές τις μελέτες είχαν υψηλή ποιότητα (βαθμολογίες≥ 6), ενώ άλλες είχαν μέτρια μεθοδολογική ποιότητα (βαθμολογίες μεταξύ 3 και 6) στην αξιολόγηση ποιότητας Cochrane.

 

Η μετα-ανάλυσή μας έδειξε σημαντική μείωση στις συγκεντρώσεις ΤΚΕ και CRP μετά από θεραπεία με κουρκουμίνη σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις. Αυτά τα ευρήματα παρέμειναν αμετάβλητα σε όλες τις αναλύσεις υποομάδων.

 

Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η μελέτη είναι μια από τις λίγες μετα-αναλύσεις σχετικά με τις επιδράσεις της συμπλήρωσης κουρκουμίνης στα επίπεδα της CRP στον ορό σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα

 

Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή το 2017, η λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμίνης δύο φορές την ημέρα σε μια δόση των 250 mg οδήγησε σε σημαντική μείωση της CRP σε 12 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Σε παρόμοια μελέτη, η CRP μειώθηκε σημαντικά μετά τη χορήγηση είτε 250 είτε 500 mg κουρκουμίνης/ημέρα για τρεις μήνες σε ασθενείς με ΡΑ. Αυτά τα ευρήματα συμφωνούν με την μετα-ανάλυσή μας στην οποία τόσο οι χαμηλές όσο και οι υψηλές δόσεις κουρκουμίνης συσχετίστηκαν με μειώσεις στις συγκεντρώσεις της CRP στον ορό

 

Η μετα-ανάλυσή μας έδειξε ότι η θεραπεία με κουρκουμίνη σε δόσεις από 250−1500 mg/ημέρα για 8–12 εβδομάδες συσχετίστηκε με μειώσεις της ΤΚΕ σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

 

Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή σε εβδομήντα άτομα με ήπια έως μέτρια ελκώδη κολίτιδα, η λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμίνης 1500 mg/ημέρα για 8 εβδομάδες μείωσε σημαντικά τις συγκεντρώσεις της ΤΚΕ στον ορό. 

 

Η χορήγηση κουρκουμίνης σε δόσεις 250 και 500 mg προκάλεσε επίσης σημαντική μείωση στα επίπεδα της ΤΚΕ σε μία  άλλη μελέτη. Οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποίων το συμπλήρωμα κουρκουμίνης επηρεάζει τη φλεγμονή του σώματος είναι άγνωστοι, ωστόσο, έχουν γίνει ορισμένες προτάσεις.

 

Η κουρκουμίνη καταστέλλει το NF-kB και άλλα προφλεγμονώδη μονοπάτια σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποιητικής πρωτεΐνης 1 (AP-1), της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2), της πρωτεΐνης πρώιμης αναπτυξιακής απόκρισης -1 (Egr-1), των πρωτεϊνικών μορίων (STAT)  διαβιβαστών σημάτων και ενεργοποιητών της μεταγραφής και των κινασών MAP. 

 

Επιπλέον, η κουρκουμίνη επάγει την ενεργοποίηση του ενδοκυτταρικού αντιοξειδωτικού αμυντικού συστήματος μέσω της ώθησης του πυρηνικού παράγοντα Nrf2, ενός μεταγραφικού παράγοντα που ενώνεται με το στοιχείο αντιοξειδωτικής απόκρισης (ARE) στη ρυθμιστική περιοχή ορισμένων γονιδίων. Επιπλέον, η κουρκουμίνη δρα σε κύτταρα αρθρικού υμένα τύπου β (FLS) για να διεγείρει την απόπτωση τους.

 

Τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα της κουρκουμίνης στα FLS εμφανίστηκαν με την αναστολή του TNF-α και ορισμένων άλλων προφλεγμονωδών καταρρακτών

 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι οι συμπεριλαμβανόμενες μελέτες, μας έδειξαν βελτίωση στη δραστηριότητα της νόσου, στον πόνο του ασθενούς, στον αριθμό των ευαίσθητων αρθρώσεων και των διογκωμένων αρθρώσεων μαζί με σημαντική μείωση στα επίπεδα της CRP

 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μείωση των καταστροφών των ιστών που συμβαίνει από τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες.  Αν και αυτή η σχέση παραμένει ένα διφορούμενο ερώτημα, δεν είναι καλά γνωστό εάν η συμπλήρωση κουρκουμίνης μπορεί να βελτιώσει τον πόνο και τα κλινικά αποτελέσματα των αυτοάνοσων παθήσεων μέσω της βελτίωσης των φλεγμονωδών δεικτών.

 

Μελλοντικές μελέτες δικαιολογούν τη διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης. Απ’ όσο γνωρίζουμε, αυτή η μελέτη είναι μια από τις λίγες μετα-αναλύσεις που διερευνούν την επίδραση της συμπλήρωσης κουρκουμίνης στους δείκτες φλεγμονής σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα. 

 

Συμπερασματικά, η μελέτη μας έδειξε ότι η λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμίνης σε δόσεις από 250-1500 mg/ημέρα για 8-12 εβδομάδες συσχετίστηκε με μειώσεις της CRP και της ΤΚΕ σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

 

Σημαντικές μειώσεις της ΤΚΕ και της CRP υποδείχθηκαν επίσης σε όλες τις αναλύσεις υποομάδων μεταξύ αυτών των ασθενών. Αρχικά επικεντρωθήκαμε σε τρεις σημαντικές αυτοάνοσες ασθένειες στη μετα-ανάλυσή μας.

Απαιτούνται περαιτέρω μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που να χρησιμοποιούν διαφορετικές δόσεις κουρκουμίνης σε ασθενείς με διαφορετικούς τύπους αυτοάνοσων νοσημάτων για να καταλήξουμε σε ένα σταθερό συμπέρασμα.


Πηγή Άρθρου:

Complementary Therapies in Medicine Volume 61, September 2021, 102773 https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102773

 

 

 

Join us on social media