Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Κουρκουμίνη: Ιδιότητες και Μηχανισμός Δράσης

Κουρκουμίνη: Ιδιότητες και Μηχανισμός Δράσης

Η φυτοχημική ουσία που καταδεικνύει ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες!

Οι ιδιότητες της κουρκουμίνης είναι αντιοξειδωτικές και αντίφλεγμονώδεις και βοηθούν στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με το οξειδωτικό στρες και την φλεγμονή. Είναι αξιοσημείωτο ότι η κουρκουμίνη έχει γίνει γνωστή για το ευρύ φάσμα ευεργετικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών, αλλά η βιολογική δράση αυτού του παράγοντα έχει γίνει κατανοητή μόνο τα τελευταία χρόνια.

Τα αντί-φλεγμονώδη αποτελέσματα της κουρκουμίνης έχουν υποστηριχθεί από πολλές εργαστηριακές μελέτες.

Οι Arora et al. έχουν αναφερθεί στην αντίφλεγμονώδη δράση της και αξιολογήσαν την αντιφλεγμονώδη δραστηριότητα της, συγκρίνοντας την με εκείνη της οξικής υδροκορτιζόνης και της φαινυλοβουταζόνης.

Βρέθηκε ότι, η αντιφλεγμονώδης δράση της κουρκουμίνης ήταν σχεδόν τόσο δραστική, όσο και τα φάρμακα για την φλεγμονή. Πρόσφατα, η αντιφλεγμονώδης δράση της κουρκουμίνης έχει καταδειχθεί σε οξεία, αλλά και σε χρόνια μοντέλα φλεγμονής. Ακόμη, η χορήγηση της κουρκουμίνης μειώνει σημαντικά το φλεγμονώδες οίδημα, σε περιπτώσεις οξείας φλεγμονής.

Η χορήγηση της κουρκουμίνης βρέθηκε να είναι τόσο αποτελεσματική όσο η κορτιζόνη και η φαινυλβουταζόνη, ακόμη και σε χρόνια φλεγμονή.

Σε μια διπλή-τυφλή μελέτη ασθενών που είχαν διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε 5-6 εβδομάδες, υπήρξε μια γενική βελτίωση στην πρωινή δυσκαμψία και την φυσική αντοχή. Αυτό απέδωσε αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που λαμβάνονταν σε μελέτες με φάρμακα.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ρυθμίζει μονοπάτια που σχετίζονται με την σηματοδότηση της φλεγμονής.

Όπως τα μη στεροειδή αντί-φλεγμονώδη, έτσι και η κουρκουμίνη μπορεί να δράσει μέσω ενός μοναδικού μηχανισμού, ή με ένα συνδυασμό οποιωνδήποτε από τους μηχανισμούς που περιλαμβάνουν:

  • Aναστολή του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος,
  • Aναστολή της COX,
  • Aναστολή της σύνθεσης προσταγλανδίνης (PG),
  • Aναστολή του LOX,
  • Aναστολή των κυτοκίνων, ιντερλευκινών (IL), του (TNFα), κλπ.
  • Απελευθέρωση των στεροειδών ορμονών από τα επινεφρίδια,
  • Σταθεροποίηση της λυσοσωματικής μεμβράνης,
  • Αποσύζευξη της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

Μοριακοί Μηχανισμοί & Έρευνες

Η συσσωρευμένη έρευνα δείχνει, ότι η αναστολή του μονοπατιού των εικοσανοειδών είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός για τις περισσότερες από τις αντί-φλεγμονώδεις δράσεις που επάγει η κουρκουμίνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, πάνω από 100 ερευνητικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί οι οποίες εμπλέκουν τις ανασταλτικές επιδράσεις των μονοπατιών COX και LOX από την κουρκουμίνη.

Η κυκλοοξυγενάση καταλύει τη μετατροπή του αραχιδονικού οξέος σε προσταγλανδίνη Η2 (PGH2) ως ένα πρώτο βήμα, και με τη σειρά του, μετατρέπεται σε μια σειρά τελικών ενεργών προϊόντων σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων και με διαφορετικές εκφράσεις.

Δύο ισόμορφές COX έχουν ταυτοποιηθεί, COX-1 και COX-2. Αυτές κωδικοποιούνται από δύο διαφορετικά γονίδια, και ενώ ο COX-1 εκφράζεται σε κύτταρα θηλαστικών, ιδιαίτερα στο ενδοθήλιο, στα αιμοπετάλια, και στα νεφρά σε φυσιολογικές συνθήκες, η COX-2 επάγεται σε παθολογικές καταστάσεις με φλεγμονώδη διέγερση.

Ως εκ τούτου, η συστατική COX-1 συμμετέχει περισσότερο στις ομοιοστατικές διεργασίες, ενώ η COX-2 αποτελεί την ισόμορφή που παίζει σημαντικό ρόλο στη φλεγμονώδη διαδικασία και τον πόνο που συνδέεται με αυτή.

Παρ 'όλα αυτά, τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η COX-1 και COX-2 έχουν επικαλυπτόμενες δράσεις. Η ανασταλτική δράση της κουρκουμίνης επί COX έχει αποδειχθεί από ένα αριθμό μελετών που χρησιμοποιούν in vitro και in vivo συστήματα μοντέλων.

Οι Srivastava et al. έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ανέστειλε την ενσωμάτωση του αραχιδονικού οξέος σε φωσφολιπίδια των αιμοπεταλίων και ανέστειλαν την αποακυλίωση PGF2α, PGI2, ΤΧΑ2, PGE2.

Τα προϊόντα και τα ένζυμα απο τον μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος που εμπλέκονται στη φλεγμονή και ο ακριβής μοριακός μηχανισμός με τον οποίο η κουρκουμίνη παράγει την καταστολή των ισόμορφών COX δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός, αλλά οι διαθέσιμες πληροφορίες κλίνουν περισσότερο προς πλειοτροπικούς μηχανισμούς.

Οι Zhang et al. διερεύνησαν την επίδραση της κουρκουμίνης στην έκφραση της COX-2, σε ΗΤ-29 κύτταρα καρκίνου του εντέρου που υποβλήθηκαν σε αγωγή με διάφορες συγκεντρώσεις της κουρκουμίνης. Η κουρκουμίνη ανέστειλε την ανάπτυξη των κυττάρων του ΗΤ-29 κυττάρων στη συγκέντρωση και με χρονικά εξαρτώμενο τρόπο. Υπήρξε μια αξιοσημείωτη αναστολή του mRNA και της πρωτεΐνης τρόπου έκφρασης της COX-2, αλλά όχι της COX-1.

Οι Kim et al. κατέδειξαν ότι η ανασταλτική δράση της κουρκουμίνης στην Janus κινάση (JAK) - STAT (μετατροπέας σήματος και ενεργοποιητής της μεταγραφής) σηματοδότησης θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιφλεγμονώδη δράση της στον εγκέφαλο.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ο (NF-κB) εμπλέκεται στην ρύθμιση του COX-2. Οι Surh et al. μελέτησαν το μοριακό μηχανισμό που βασίζεται η αντιφλεγμονώδης δράση της κουρκουμίνης. Είδαν μια ρύθμιση προς τα κάτω της COX-2, μέσω καταστολής του NF-κB.

Οι Han et al. έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ανέστειλε την 12-Ο-δεκατετρανοϋλοφορβόλης-13-οξικη (ΤΡΑ), προκληθείσα ενεργοποίηση του ΝΡ-κB εμποδίζοντας την αποικοδόμηση της ανασταλτικής πρωτεΐνης IκBα και στη συνέχεια μετατόπιση της υπομονάδας ρ65 σε καλλιεργημένα ανθρώπινα προ μυελοκύτταρα λευχαιμίας (HL-60). Εναλλακτικά, η κουρκουμίνη κατέστειλε την από την ΤΡΑ-προκαλούμενη ενεργοποίηση του NF-κB μέσω άμεσης διακοπής της σύνδεσης του NF-κB στις αλληλουχίες του DNA.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μελέτες που πραγματοποιούνται από τους Shishodia et al. έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ρυθμίζει προς τα κάτω την ενεργοποίηση του ΝΡ-κB που προκαλείται από το τσιγάρο μέσω της αναστολής της IκBα και συσχετίζεται με την καταστολή του COX-2.

Ένα άλλος σημαντικός μοριακός μηχανισμός με τον οποίο η κουρκουμίνη ρυθμίζει την COX-2 είναι μέσω της διαμόρφωσης της επαγώγιμης έκφρασης της συνθάσης του οξειδίου του αζώτου (iNOS). Αρκετές in vitro και in vivo μελέτες έχουν δώσει ενδείξεις για αλληλεπίδραση μεταξύ της COX-2 και της έκφρασης της iNOS. Ο μηχανισμός με τον οποίο η NO / iNOS ρυθμίζει την δραστικότητα της COX-2 δεν είναι πλήρως κατανοητοί.

Οι λιποξυγενάσες, όπως οι COX, είναι ένζυμα που εμπλέκονται στο μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος καταλύοντας την εισαγωγή του οξυγόνου σε διάφορες θέσεις του αραχιδονικού οξέος. Μεταξύ των διαφόρων ενζύμων LOX, οι διαμεσολαβούμενοι μεταβολίτες 5-LOX του αραχιδονικού οξέος παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην φλεγμονή. Τελικοί και βιολογικά ενεργοί μεταβολίτες του καταρράκτη 5-LOX είναι τα (ΗΕΤΕ),τα λευκοτριένια (LTs), και οι λιποξίνες. Τα λευκοτριένια είναι ισχυροί μεσολαβητές φλεγμονής και περιλαμβάνουν τα LTB4 και τα λεγόμενα κυστεινυλικά LTs (LTC4, LTD4, και LTE4).

Ο στόχος των βιολογικών επιπτώσεων των LTB4 έχει βρεθεί να είναι κατά κύριο λόγο τα φλεγμονώδη κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα στο αγγειακό ενδοθήλιο προκαλούν χημειοκινητικές και χημειοτακτικές απαντήσεις. Επιπλέον, τα LTB4 έχει αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην παθογένεση μιας ποικιλίας φλεγμονωδών παθήσεων. Ακόμη τα LT διεγείρουν την παραγωγή και την απελευθέρωση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών από μακροφάγα και λεμφοκύτταρα και, πρόσφατα, και στον αρθρικό υμένα.

Οι ανασταλτικές επιδράσεις της κουρκουμίνης σε LOX έχουν αποδειχθεί από αριθμό εργαστηρίων που χρησιμοποιούν in vitro και in vivo συστήματα μοντέλων.

Οι Flynn et al. μελέτησαν τις ανασταλτικές δραστηριότητες της κουρκουμίνης στο 5-ΗΕΤΕ. Η κουρκουμίνη, βρέθηκε, ανάμεσα σε αλλά να είναι ισχυρός αναστολέας της 5-ΗΕΤΕ.

Επίσης, οι Ammon et al. έδειξαν την ανασταλτική επίδραση της κουρκουμίνης στην 12-LOX στα αιμοπετάλια. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κουρκουμίνη αναστέλλει δραστηριότητες 5-LOX τόσο σε in vitro όσο και in vivo μοντέλα.

Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η κουρκουμίνη ρυθμίζει 5-LOX δεν έχει ακόμη διερευνηθεί και μέχρι στιγμής πολύ λίγες μελέτες έχουν γίνει. Μία από αυτές τις μελέτες πρότειναν ότι η κουρκουμίνη μπορούσε να ρυθμίζει 5-LOX μέσω της αναστολής της σηματοδότησης μετασχηματισμού του αυξητικού παράγοντα (TGF)-α .

Υπάρχουν πολλα πλεονεκτήματα απο την εφαρμογή της κουρκουμίνης στην πρόληψη και θεραπεία διαφόρων φλεγμονωδών νόσων σε σύγκριση με τα συμβατικά ΜΣΑΦ και των εκλεκτικών αναστολέων της COX-2, λόγω της διπλής της COX / LOX ανασταλτικής ιδιότητας. Οι αναστολείς COX-2 εξασκούν κυρίως τη δράση τους με τη μείωση της παραγωγής των PGs που επάγεται στη φλεγμονώδη διεργασία.

Τα τελευταία χρόνια, έχει διευκρινιστεί ότι η σύνθεση PG είναι μόνο ένα μέρος της οδού του αραχιδονικού οξέος, αυτός ο πρόδρομος, είναι ένα υπόστρωμα που δημιουργεί πολλούς άλλους μεσολαβητές λιπιδίων, όπως τα LTs και οι λιποξίνες (LXs).

Τα λευκοτριένια έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιμονή της φλεγμονώδους διεργασίας, και είναι πλέον σαφές ότι οι PG και LTs έχουν συμπληρωματικά αποτελέσματα, ενώ η παραγωγή LXs μπορεί να εξουδετερώσει τις φλεγμονώδεις δράσεις του LTS.

Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επίδραση της αναστολέων COX-2 στα καρδιαγγειακά νοσήματα εγείρει αρκετές αμφιβολίες για τη χρήση τους, γιατί, θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης, επειδή μπλοκάρουν την παραγωγή PGI2,που είναι ένα ισχυρός αντί-συσσωρευτικός παράγοντας, ενώ η κουρκουμίνη δεν έχει τέτοιες παρενέργειες.

Οι Shah et al. μελέτησαν το μηχανισμό της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων από την κουρκουμίνη. Έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ανέστειλε τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων που προκαλείται από την επινεφρίνη των αγωνιστών των αιμοπεταλίων (200 μΜ), από τον παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF, 800 ηΜ), και το κολλαγόνο (20 μg / mL), και ΑΑ ( 0.75 mM).

Με βάση όλα αυτά η αναστολή τόσο της LOX όσο και της COX με κουρκουμίνη μπορεί να έχει συνεργιστικά αποτελέσματα και να επιτύχει τη βέλτιστη αντίφλεγμονώδη δράση.

Επιπλέον, διπλή αναστολή της COX και 5- LOX με κουρκουμίνη θα μπορούσε να παράγει ένα ευρύτερο φάσμα των αντίφλεγμονωδών δράσεων.

Δες εδώ την Φόρμουλα Λιποσωμιακής Κουρκουμίνης απο την Doctor's Formulas.

Η λιποσωμιακή τεχνολογία μορφοποίησης επιφέρει μεγαλύτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών ουσιών και βιταμινών!

Δείτε ακόμα...

Εξειδικευμένα συμπληρώματα για κάθε σας ανάγκη
Join us on social media