Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Μαγνήσιο, Τελομερή & Κυτταρική Γήρανση

Μαγνήσιο, Τελομερή & Κυτταρική Γήρανση

Η συσχέτιση της πρόσληψης μαγνησίου με το μήκος των τελομερών των λευκοκυττάρων σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες


Τα τελομερή, στα άκρα των γραμμικών χρωμοσωμάτων, είναι σημαντικοί και ενεργοί ελεγκτές της κυτταρικής διάρκειας ζωής και της ακεραιότητας των χρωμοσωμάτων στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Η φθορά των τελομερών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προβλήματος της τελικής αντιγραφήςΈτσι, η βράχυνση του μήκους των τελομερών των λευκοκυττάρων έχει θεωρηθεί σαν χρήσιμος βιοδείκτης για την κυτταρική γήρανση. Επιπλέον, η επιτάχυνση του ρυθμού απώλειας της τελομερικής αλληλουχίας είναι χαρακτηριστικό μιας πληθώρας δυσμενών αποτελεσμάτων για την υγεία.

   

Η βράχυνση του μήκους των τελομερών των λευκοκυττάρων έχει αναφερθεί ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για πολλά χρόνια προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών προβλημάτων, του σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π. 

    
   

Τα αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η βράχυνση του μήκους των τελομερών  των λευκοκυττάρων μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα και η πρόσληψη ενέργειας. Πρόσφατα, η σημασία των διατροφικών παραγόντων στην βράχυνση του μήκους των τελομερών των λευκοκυττάρων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο.


  

Το μαγνήσιο είναι βασικό στοιχείο, σαν συμπαράγοντας, για περισσότερες από 300 ενζυμικές αντιδράσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της ομοιόστασης. Η διατροφή είναι η κύρια πηγή μαγνησίου στον άνθρωπο. Οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα φυλλώδη λαχανικά ή τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι καλά αναγνωρισμένες διατροφικές πηγές μαγνησίου. Η μη ισορροπημένη πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

    

  

Μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι η ανεπάρκεια του μαγνησίου σχετίζεται με κακές καρδιομεταβολικές καταστάσειςΈνας αυξανόμενος όγκος επιδημιολογικών στοιχείων ανέφερε ότι η υψηλότερη διατροφική πρόσληψη μαγνησίου θα μπορούσε να ασκήσει ευεργετικά αποτελέσματα στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, βελτιώνοντας το μεταβολισμό της γλυκόζης και της ινσουλίνης, βελτιώνοντας το λιπιδαιμικό προφίλ και με τη δράση του σαν αντιυπερτασικού και αντιφλεγμονώδους παράγοντα.         

     

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής!


    

Η διαδικασία θεωρείται ότι σχετίζεται με τη συμμετοχή του μαγνησίου σε πολλές μεταβολικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των βιοχημικών αντιδράσεων που εξαρτώνται από το ATP, της σύνθεσης του DNA, της έκφρασης του RNA, της κυτταρικής διεγερσιμότητας και της κυτταρικής υγείας. Η παρούσα μελέτη στόχευε να αντιμετωπίσει το κενό γνώσης εξετάζοντας τη συσχέτιση της διατροφικής πρόσληψης μαγνησίου με την βράχυνση του μήκους των τελομερών των λευκοκυττάρων και να διερευνήσει οποιουσδήποτε πιθανούς τροποποιητές της επίδρασης σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας δεδομένα μεγάλης έρευνας βάσει πληθυσμού, της Εθνικής Έρευνας Εξέτασης για την Υγεία και τη Διατροφή (NHANES).Σ’αυτή τη μελέτη, η διατροφική πρόσληψη του μαγνησίου συσχετίστηκε ανεξάρτητα και θετικά με μεγαλύτερο μήκος των τελομερών των λευκοκυττάρων σε μεσήλικες και ηλικιωμένους συμμετέχοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και μετά την προσαρμογή για συμμεταβλητές. Επιπλέον, αυτή η συσχέτιση ήταν πιο έντονη σε πληθυσμούς με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί ποιο θα ήταν το βέλτιστο εύρος διατροφικής πρόσληψης του μαγνησίου.Προηγούμενες ανασκοπήσεις έδειξαν ότι το μαγνήσιο μπορεί να έχει προστατευτικά αποτελέσματα στην φθορά των τελομερών και η διόρθωση των ελλείψεων του μαγνησίου.

Το μαγνήσιο είναι το δεύτερο πιο άφθονο κατιόν στα κυτταρικά συστήματα και παίζει ρόλο σε πολλές βιολογικές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δομής του DNA.Στη μελέτη μας, δώσαμε μερικές νέες ιδέες σε αυτό το πεδίο. Πρώτον, παρατηρήσαμε ότι η διατροφική πρόσληψη του μαγνησίου συσχετίστηκε θετικά με μεγαλύτερο μήκος τελομερών των λευκοκυττάρων. Επίσης, η μελέτη μας επιβεβαίωσε μια σημαντική γραμμική σχέση μεταξύ της διατροφικής πρόσληψης μαγνησίου και του μήκους των τελομερών των λευκοκυττάρων χρησιμοποιώντας ομαλή εφαρμογή καμπύλης. Τα ευρήματα πρότειναν ότι το μαγνήσιο ήταν ευνοϊκό για μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, το οποίο μπορεί να έχει στενή σχέση με το μήκος των τελομερών των λευκοκυττάρων. Το μαγνήσιο παίζει ρόλο στη διατήρηση των τελομερών και στη δραστηριότητα της τελομεράσης. Έτσι, η αύξηση του συμπληρώματος του μαγνησίου θα μπορούσε να επεκτείνει το μήκος των τελομερών των λευκοκυττάρων. Η μακροχρόνια πρόσληψη μαγνησίου έχει επιδείξει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που μπορεί να επηρεάσουν το μήκος των τελομερών των λευκοκυττάρων Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματά μας και να εξεταστούν περαιτέρω οι υποκείμενοι μηχανισμοί.   

   

Ορισμένες μελέτες ανέφεραν ότι η υπερβολική καθιστική συμπεριφορά και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση των τελομερών. 

   

   

Τα ευρήματα της μελέτης μας έχουν σημαντικές κλινικές επιπτώσεις. Τα δεδομένα από την παρούσα μελέτη δείχνουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της διατροφικής πρόσληψης μαγνησίου και του μήκους των τελομερών των λευκοκυττάρων σε μεσήλικες και ηλικιωμένους συμμετέχοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Εάν επιβεβαιωθούν περαιτέρω, τα ευρήματά μας μπορεί να παρέχουν σημαντικά δεδομένα για κλινικές και διατροφικές οδηγίες σχετικά με τη βέλτιστη πρόσληψη του μαγνησίου.  Συνοπτικά, αυτή η μελέτη έδειξε ότι η διατροφική πρόσληψη μαγνησίου συσχετίστηκε ανεξάρτητα και θετικά με το μήκος των τελομερών των λευκοκυττάρων σε μεσήλικες και ηλικιωμένους συμμετέχοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή η συσχέτιση ήταν πιο έντονη σε πληθυσμούς με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για τη δημιουργία βέλτιστου φάσματος συμπληρωμάτων διατροφής μαγνησίου σε άλλους πληθυσμούς. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχει πιο συγκεκριμένες κλινικές και διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βέλτιστη πρόσληψη μαγνησίου.

Πηγή Άρθρου:

Association of Dietary Magnesium Intake With Leukocyte Telomere Length in United States Middle-Aged and Elderly Adults. Hu L, Bai Y, Hu G, Zhang Y, Han X and Li J (2022) https://doi.org/10.3389/fnut.2022.84080 Frontiers in Nutrition. 9:840804. Published: 19 May 2022 

Join us on social media