Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Οι Προστατευτικές Ιδιότητες του Συνένζυμου Q10

Οι Προστατευτικές Ιδιότητες του Συνένζυμου Q10

Οι επιδράσεις του συμπληρώματος του συνενζύμου Q10 σε βιοδείκτες του οξειδωτικού στρες σε ενήλικες  

   

    

Μια συστηματική ανασκόπηση συστήματος GRADE και ενημερωμένη μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών

   
  
    

Το οξειδωτικό στρες, που ειδικά αναφέρεται στην ανισορροπία μεταξύ των διαδικασιών της οξείδωσης και της αντιοξειδωτικής άμυνας, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση πολλών χρόνιων προβλημάτων που σχετίζονται με την ηλικία και ακόμη η γήρανση ή οι χρόνιες παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες. 

     

     

Τα δραστικά είδη οξυγόνου και αζώτου είναι εξαιρετικά δραστικά και τοξικά μόρια, που παράγονται συνεχώς από τη διαδικασία της οξείδωσης. Κάτω από την κατάσταση του οξειδωτικού στρες, τα προϊόντα της υπερβολικής οξείδωσης καταστέλλουν το αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα των κυττάρων, με την μαλονικη διαλδεύδη να υπερ-παράγεται και τα επίπεδα της υπεροξειδικής δισμουτάσης να μειώνονται. 

    

   

Τα αναδυόμενα στοιχεία από μακροπρόθεσμες προοπτικές μελέτες έχουν προτείνει ότι η αντιοξειδωτική συμπλήρωση μπορεί να είναι αποτελεσματική στην άμβλυνση των αποτελεσμάτων των χρόνιων παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία.  

   

  

Το συνένζυμο Q10 (CoQ10) είναι ένα λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό που βιοσυντίθεται κυρίως από το ίδιο το σώμα.

  

  

In vivo, το CoQ10 υπάρχει στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων σαν φορέας ηλεκτρονίων όπου συμβάλλει στην οξειδωτική φωσφορυλίωση μεταφέροντας ηλεκτρόνια από το σύμπλοκο I και II στο σύμπλοκο III. Ακόμη, το CoQ10 έχει την ικανότητά να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες στις λιπιδικές δομές

  

  

Παρόλο που το CoQ10 μπορεί να βιοσυντεθεί ενδογενώς, η παραγωγή του CoQ10 μειώνεται με τη γήρανση, ειδικά για άτομα με χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία.  

  

   

Προηγούμενες συστηματικές ανασκοπήσεις τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (RCTs) έχουν επικεντρωθεί στις επιδράσεις της συμπλήρωσης του CoQ10 στην κατάσταση του οξειδωτικού στρες, αλλά υπήρξαν λιγότερες μελέτες που επεκτάθηκαν στον γενικό πληθυσμό.   

  

  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, απαιτείται μια ολοκληρωμένη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση συμπεριλαμβανομένων περισσότερων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (RCTs) με βάση τη μέθοδο GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της βέλτιστης δόσης της συμπλήρωσης του CoQ10 στη βελτίωση της κατάστασης του οξειδωτικού στρες.  

   

   

Χρησιμοποιήσαμε αυτήν την ενημερωμένη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση με στόχο να αξιολογήσουμε τον ρόλο και την αποτελεσματική δόση της συμπλήρωσης του CoQ10 σε βιοδείκτες του οξειδωτικού στρες όπως η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC), η υπεροξειδική δισμουτάση (SOD) και η μαλονική διαλδεύδη (MDA) στο γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, αξιολογήσαμε τη βεβαιότητα της απόδειξης της αντιοξειδωτικής δράσης του CoQ10 με βάση την προσέγγιση GRADE.

   

   

Οι πιθανοί μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από τις επιδράσεις της συμπλήρωσης του CoQ10 σ’αυτούς τους βιοδείκτες του οξειδωτικού στρες στον γενικό πληθυσμό περιέχουν κυρίως άμεσες και έμμεσες πτυχές. 

   

   

Οι άμεσες επιδράσεις απο τη συμπλήρωση του οργανισμού με coQ10 είναι η κανονική μεταφορά ηλεκτρονίων μέσα στην μιτοχονδριακή αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Επιπλέον, τόσο in vivo όσο και in vitro μελέτες έχουν προτείνει ότι η συμπλήρωση του οργανισμού με CoQ10 μπορεί να βελτιώσει και την υπεροξείδωση των λιπιδίων

   

   

Ενώ, οι έμεσες επιδράσεις απο τη συμπλήρωση του οργανισμού με coQ10 αφορούν την ικανότητα του coQ10 να αναγεννα την α-τοκοφερόλη, τη ανηγμένη δραστική μορφή της βιταμίνης Ε, μετατρέποντας το προϊόν από την αντίδραση της βιταμίνης Ε και των λιπουπεροξειδωτικών ελεύθερων ριζών. Επιπλέον, το CoQ10 μπορεί να συντελέσει στην εξαλείψη του οξειδωτικού στρες, από την άποψη των γονιδίων, επειδή ενεργοποιεί τον παράγοντα 2 που σχετίζεται με τον πυρηνικό παράγοντα του ερυθροειδούς 2 (Nrf-2), έναν μεταγραφικό παράγοντα που ρυθμίζει τις κυτταρικές αποκρίσεις στο οξειδωτικό στρες μέσω της ρύθμισης ενός αριθμού ενζύμων αποτοξίνωσης των ROS. 

   

    

Η συμπλήρωση με CoQ10 είναι καλά ανεκτή και ασφαλής. Όλες οι κλινικές δοκιμές που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη μας, με την υψηλότερη δόση των 500 mg/ημέρα και τη μεγαλύτερη διάρκεια 12 μήνες, δεν έδειξαν παρενέργειες που να σχετίζονται αιτιολογικά ή εύλογα με το CoQ10. Επιπλέον, μια κλινική δοκιμή διάρκειας 16 μηνών με τη χρήση της δόσης των 1200 mg ημερησίως δεν παρατήρησε ανεπιθύμητες ενέργειες.  

    

     

Συμπερασματικά, η παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 34 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (RCTs) δείχνει ότι η συμπλήρωση με CoQ10 μπορεί να είναι αποτελεσματική για την άμβλυνση της κατάστασης του οξειδωτικού στρες στο γενικό πληθυσμό.  

   

   

Η συμπλήρωση με 100–150 mg/ημέρα με CoQ10 συνιστάται για τη βελτίωση της κατάστασης του οξειδωτικού στρες! 

   

   

Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες με χρήση μεγαλύτερου μεγέθους δείγματος, μεγάλου εύρους ηλικιών και μεγαλύτερης περιόδου συμπλήρωσης για την έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις των διαφορετικών δόσεων των συμπληρωμάτων του CoQ10 καθώς και τα κυκλοφορούντα επίπεδα του CoQ10 σε άτομα με χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία.


Story Source:

Dai, S.; Tian, Z.; Zhao, D.; Liang, Y.; Liu, M.; Liu, Z.; Hou, S.; Yang, Y. Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Biomarkers of Oxidative Stress in Adults: A GRADE-Assessed Systematic Review and Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Antioxidants 2022, 11, 1360. https://doi.org/10.3390/antiox11071360  

Published: 13 July 2022

Join us on social media