Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Τα Οφέλη της Κερσετίνης στην Πρόληψη της Σαρκοπενίας

Τα Οφέλη της Κερσετίνης στην Πρόληψη της Σαρκοπενίας

Οι επιδράσεις της συμπλήρωσης κερσετίνης σε συνδυασμό με την άσκηση αντίστασης, χαμηλής έντασης, στην ποσότητα και τη δυσκαμψία των μυών

Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή
Η σαρκοπενία χαρακτηρίζεται από την μείωση της σκελετικής μυϊκής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία και την απώλεια της δύναμης ή/και της σωματικής λειτουργίας, προκαλώντας υψηλό κίνδυνο πολλαπλών προβλημάτων στους ηλικιωμένους. 

Οι μειώσεις της μυϊκής δύναμης και της ισχύος σχετίζονται όχι μόνο με τη μειωμένη μυϊκή ποσότητα αλλά και με αλλαγές στη μυϊκή ποιότητα, όπως η συσσώρευση συστατικών ενδομυϊκού λίπους και/ή συστατικών εξωκυττάριας μήτρας, με τη γήρανση. Ειδικότερα, μια υπερβολική συσσώρευση συστατικών της εξωκυττάριας μήτρας, που αναφέρεται σαν μυϊκή ίνωση, προκαλεί τους μύες να γίνονται άκαμπτοι, οδηγώντας σε μειωμένη μυϊκή αναγέννηση και λειτουργική αποκατάσταση, μειώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. 

Η συσσώρευση των συστατικών της εξωκυττάριας μήτρας είναι υπεύθυνη για την αύξηση της μυϊκής ακαμψίας, ειδικά όταν ο μυς είναι σε έκταση. 

Πρόσφατα, βρήκαμε αυξήσεις που σχετίζονται με την ηλικία στη μυϊκή ακαμψία του μηρού σε μια θέση σε έκταση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποτραπεί ταυτόχρονα όχι μόνο η απώλεια της μυϊκής ποσότητας αλλά και η αύξηση της μυϊκής ακαμψίας με τη γήρανση. Είναι καλά αναγνωρισμένο ότι η άσκηση με αντιστάσεις ενισχύει τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη για να αποτρέψει την εξέλιξη της σαρκοπενίας.   

Μια συστηματική ανασκόπηση πρότεινε μια σχέση δόσης-απόκρισης μεταξύ της έντασης της άσκησης με αντίσταση και της αύξησης της μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους. Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε επίσης ότι η υψηλότερη ένταση της άσκησης με αντίσταση ήταν πιο αποτελεσματική για τη βελτίωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας των μυών. 

    

     

Η χορήγηση κερσετίνης κατέστειλε τη σηματοδότηση της μυϊκής υποβάθμισης και ανέστειλε επίσης την ινογένεση στους σκελετικούς μύες ρυθμίζοντας τη διαφοροποίηση των μυϊκών προγονικών κυττάρων. Έτσι, η κερσετίνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη μυϊκή ατροφία και την ίνωση in vivo, αλλά δεν έχουν διεξαχθεί κλινικές δοκιμές. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συνδυασμένης επίδρασης της συμπλήρωσης της και της άσκησης με αντίσταση στην ποσότητα και τη δυσκαμψία των μυών σε μεσήλικες και ηλικιωμένους. Αυτή ήταν μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή 24 εβδομάδων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμπλήρωσης της κερσετίνης. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα παρέμβασης 24 εβδομάδων της συμπλήρωσης κερσετίνης σε συνδυασμό με την άσκηση με αντίσταση χαμηλής έντασης στην ποσότητα και τη μυϊκή ακαμψία (σαν δείκτης ίνωσης) σε μεσήλικες και ηλικιωμένους.

Τα συστατικά της εξωκυττάριας μήτρας είναι υπεύθυνα για τη μυϊκή δυσκαμψία. 

Στον άνθρωπο, η ακαμψία των μυϊκών δεσμών, που αποτελούνται από πολλές μυϊκές ίνες και περιέχουν συστατικά της εξωκυττάριας μήτρας, είναι περισσότερο από 15 φορές υψηλότερη απ’ αυτή των μεμονωμένων μυϊκών ινών, αν και η περιοχή διατομής της μυϊκής δέσμης περιέχει μόνο το 5% των συστατικών της εξωκυττάριας μήτρας. Έτσι, είναι λογικό να χρησιμοποιείται η μυϊκή δυσκαμψία σαν δείκτης των συστατικών της εξωκυττάριας μήτρας.   

Σε μελέτες σε ζώα, η υπερβολική συσσώρευση των συστατικών της εξωκυττάριας μήτρας σε μεγαλύτερους μύες μειώθηκε με άσκηση αντίστασης με αλλαγή της γονιδιακής έκφρασης που σχετίζεται με την ανανέωση της εξωκυττάριας μήτρας. 

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που καταδεικνύει τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας άσκησης με αντίσταση στη συσσώρευση της εξωκυττάριας μήτρας σε μεσήλικες και ηλικιωμένους. Επιπλέον, η συμπλήρωση κερσετίνης με 200 και 500 mg σε συνδυασμό με την άσκηση βελτίωσε τη μυϊκή ακαμψία περισσότερο από μόνο με την άσκηση.   

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα συμπληρώματα κερσετίνης ασκούν πρόσθετα αποτελέσματα στη βελτίωση της παθητικής μυϊκής ακαμψίας με την άσκηση με αντίσταση.  

Η λήψη συμπληρωμάτων που παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη θα συνεισέφερε στην αυξημένη ευελιξία των αρθρώσεων και στη συνέχεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί αυτή η υπόθεση.   

Προηγούμενες μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι η κερσετίνη εμπόδισε τη μυϊκή ατροφία καταστέλλοντας τη μυϊκή υποβάθμιση που προκαλείται από το σύστημα ουβικιτίνης πρωτεασώματος σαν απόκριση σε διάφορους παράγοντες, όπως η αδράνεια, τα γλυκοκορτικοειδή, η παχυσαρκία και η φλεγμονή. 

Γενικά, η μυϊκή μάζα ρυθμίζεται από την ισορροπία της μυϊκής σύνθεσης και της υποβάθμισης και αρκετοί παράγοντες όπως η γήρανση και η αδράνεια ενισχύουν τη μυϊκή υποβάθμιση για τη μείωση της μυϊκής μάζας. Έτσι, υποτέθηκε ότι οι επιδράσεις του συμπληρώματος κερσετίνης στη μυϊκή μάζα μπορεί να επιβεβαιωθούν σε άτομα που έχασαν ελαφρά μυϊκή μάζα, σε συνδυασμό με την άσκηση που αυξάνει τη μυϊκή σύνθεση. 

     

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι συνδυασμένες επιδράσεις των 200 mg κερσετίνης με την άσκηση αντίστασης χαμηλής έντασης στην ποσότητα και την ποιότητα των μυών είναι αρκετή για να επιτευχθούν επαρκή συνδυαστικά αποτελέσματα με την άσκηση με αντίσταση, τουλάχιστον στην ποσότητα και ποιότητα των μυών, τα οποία μπορεί να είναι φυσιολογικά σχετικά με την ασφάλεια και τη σκοπιμότητα σαν συμπλήρωμα. 

                

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός συμπληρωμάτων κερσετίνης και άσκησης με αντίσταση χαμηλής έντασης βελτίωσε την παθητική μυϊκή ακαμψία (σαν δείκτης μυϊκής ίνωσης) που προκαλείται από τη γήρανση σε παρόμοιο βαθμό με την συμπλήρωση κερσετίνης 200 και 500 mg. 

Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ότι ένας συνδυασμός άσκησης και διατροφής θα ήταν χρήσιμος για τη βελτίωση των μεταβολών που σχετίζονται με την ηλικία στην ποσότητα και την ποιότητα των μυών, αποτρέποντας έτσι τη σαρκοπενία σε ηλικιωμένους.     

     


Πηγή Άρθρου:

        

  • Effects of Quercetin Glycoside Supplementation Combined With Low-Intensity Resistance Training on Muscle Quantity and Stiffness: A Randomized, Controlled Trial. Otsuka Y, Miyamoto N, Nagai A, Izumo T, Nakai M, Fukuda M, Arimitsu T, Yamada Y and Hashimoto T (2022) Front. Nutr. 9:912217. Published: 06 July 2022  https://doi.org/10.3389/fnut.2022.912217 

Join us on social media