Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Melissa Officinalis & Κατάθλιψη

Melissa Officinalis & Κατάθλιψη

Σύγκριση των Melissa officinalis L. και Lavandula angustifolia Mill. με την φλουοξετίνη για τη αντιμετώπιση της κατάθλιψης

 

Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη πιλοτική μελέτη

Η κατάθλιψη έχει προχωρήσει ταχύτατα σε όλο τον κόσμο και έχει αυξηθεί η ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση με μικρές παρενέργειες. Οι Melissa officinalis L και Lavandula angustifolia Mill έχουν παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί στην Ασία για τη αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

 

Πολλά εγχειρίδια παραδοσιακής περσικής ιατρικής αναφέρονται σε αυτά τα βότανα για τη αντιμετώπιση της κατάθλιψης, ενώ δεν υπάρχουν επαρκείς κλινικές δοκιμές για την υποστήριξη αυτού του ισχυρισμού.

 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των M. officinalis και L. angustifolia σε σύγκριση με τη φλουοξετίνη για τη αντιμετώπιση της ήπιας έως μέτριας κατάθλιψης σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή κλινική δοκιμή 8 εβδομάδων.

 

Σαράντα πέντε ενήλικες εξωτερικοί ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών, 5η έκδοση (DSM-5) για την μείζονα κατάθλιψη, ανατέθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες για καθημερινή λήψη είτε M. officinalis (2 g) είτε L. angustifolia (2 g) ή φλουοξετίνη (20 mg) και αξιολογήθηκαν τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 8 από την κλίμακα κατάταξης Hamilton για την κατάθλιψη (HAM-D), συμπεριλαμβανομένων 17 στοιχείων.

 

Η μελέτη μας έδειξε ότι οι M. officinalis και L. angustifolia έχουν παρόμοια δράση με τη φλουοξετίνη σε ήπια έως μέτρια κατάθλιψη. (F = 0,131, df = 2,42, p = 0,877).

 

Συμπέρασμα

Λόγω ορισμένων περιορισμών σε αυτήν τη μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ομάδας εικονικού φαρμάκου, απαιτούνται δοκιμές μεγάλης κλίμακας για τη διερεύνηση του αντικαταθλιπτικού αποτελέσματος αυτών των δύο βοτάνων με περισσότερες λεπτομέρειες.

 

 


Πηγή Άρθρου:

BMC Complement Med Ther. 2020 Jul 3;20(1):207.  doi: 10.1186/s12906-020-03003-5.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32620104/

Join us on social media