Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Τι είναι οι Λιποσωμιακές Φόρμουλες

Τι είναι οι Λιποσωμιακές Φόρμουλες

Οι λιποσωμιακές δοσολογικές μορφές της Doctor’s Formulas εξασφαλίζουν 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα των συμπληρωμάτων διατροφής, δραστικών ουσιών και βιταμινών.

 

Τα λιποσώματα

Οι   βιολογικές μεμβράνες λειτουργούν ως διαχωριστικοί φραγμοί μεταξύ των κυτταρικών διαμερισμάτων και του περιβάλλοντος αλλά και ως πύλες ελέγχου της εισόδου και εξόδου των ουσιών που σχετίζονται με την κυτταρική λειτουργία.

Η κυτταρική μεμβράνη έχει δομικό και λειτουργικό ρόλο για το κύτταρο επιτρέποντας σε ορισμένες μόνο ουσίες να εισέρχονται και να εξέρχονται από το κύτταρο, ρυθμίζοντας την ομοιόστασή του.

Συνεπώς, η μεταφορά ουσιών εντός του κυττάρου προϋποθέτει την δυνατότητα διέλευσης τους μέσω της κυτταρικής μεμβράνης. Ειδικά για τα ενδοκυτταρικά διαμερίσματα π.χ. μιτοχόνδρια, η διέλευση των ουσιών αποτελεί σημαντική βιοφυσική λειτουργία η οποία σχετίζεται με την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα και της αντίστοιχης ενδοκυττάριας μεμβράνης.

Οι θρεπτικές ουσίες και γενικά τα απαραίτητα βιομόρια τα οποία συμμετέχουν στην κυτταρική λειτουργία π.χ. βιοχημικές διεργασίες, βιοφυσικές μεταβολές, θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά για να μπορούν να διεπεράσουν την κυτταρική μεμβράνη.

Μιλώντας γενικά για την απορόφηση των βιομορίων τα οποία λαμβάνονται με την τροφή ή ουσιών, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διατήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών των ιστών και των οργάνων, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μηχανισμός αφορά στην απορρόφηση των ουσιών αυτών στον γαστρεντερικό αυλό και γίνεται κυρίως στο λεπτό έντερο. Ειδικότερα η διαδικασία της απορρόφησης των φαρμακευτικών ουσιών γίνεται παθητικά μέσω του μηχανισμού της διάχυσης. Επίσης τα βιομόρια μπορούν με ενεργητική διάχυση να διαπεράσουν το επιθήλιο.

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της απορρόφησης βιομορίων σχετίζονται με την διαλυτότητα τους καθώς και με τον ρυθμό διάλυσής τους. Τα υπερμοριακά συμπλέγματα φωσφολιπιδικών διπλοστοιβάδων αποτελούν μία καινοτόμο τεχνολογία για τον εγκλωβισμό και την μεταφορά ουσιών,  βελτιώνουν την απορρόφησή τους και συνεπώς την αποτελεσματικότητά τους. Τα υπερμοριακά συμπλέγματα φωσφολιπιδικών κυστιδίων της κατηγορίας των μεγάλων πολυστοιβαδικών λιποσωμάτων (Multi Lamellar Vesicles, MLVs) ανήκουν στη λιποσωμιακή τεχνολογία, η οποία έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά φαρμάκων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Η καινοτομία των προϊόντων της Doctor’s Formulas είναι η υιοθέτηση της λιποσωμιακής τεχνολογίας και στη μεταφορά και βελτιστοποίηση της απορρόφησης συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών. Τα λιποσώματα είναι τεχνολογικές πλατφόρμες, επιτεύγματα της Σύγχρονης Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.

Στον τομέα των επιστημών υγείας η νανοτεχνολογία σχετίζεται με την εφαρμογή και χρήση βιοϋλικών τα οποία μιμούνται την αριστεία της φύσης και χαρακτηρίζονται ως βιομιμητικά υλικά. 

Τα λιποσώματα ανήκουν στις κολλοειδείς διασπορές συστημάτων μεταφοράς βιοδραστικών μορίων τα οποία έχουν την ικανότητα μεταφοράς τους, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα τους. Οι διαστάσεις των λιποσωμάτων ανάλογα με την μέθοδο παρασκευής τους και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των δομικών τους μονάδων είναι της τάξεως των νανομέτρων μέχρι της τάξεως μερικών μικρομέτρων.

Ιστορικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, υπήρχε η τάση μελέτης των βιοφυσικών ιδιοτήτων των κολλοείδών συστημάτων τα οποία είχαν σύσταση λιπιδική και φωσφολιπιδική, με στόχο την κατανόηση των βιοφυσικών λειτουργιών των κυττάρων. Ο βιοφυσικός  A.D. Bangham μελέτησε λιπιδικές κολλοειδείς διασπορές, για να προσομοιάσει τις κυτταρικές μεβράνες και να μελετήσει την λειτουργικότητα τους. Οι προκλήσεις απο την άποψη της βιοφυσικής συμπεριφοράς των λιπιδικών διπλοστοιβάδων που δημιουργούσαν οι φωσφολιπιδικές κολλοειδείς διασπορές όπως η ρευστότητα, οι μεταβολές φάσεων των λιπιδίων σε σχέση με φυσικές μεταβολές του περιβάλλοντος κ.α, αποτέλεσαν ένα πολυ ελκυστικό πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας το οποίο στην συνέχεια εξελίχθηκε ως πεδίο εφαρμογής για τον εγκλωβισμό και μεταφορά βιοδραστικών μορίων στους πάσχοντες ιστούς. Οι καθηγητές Δ. Παπαχατζόπουλος και Γ. Γρηγοριάδης  αποτέλεσαν τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων με βάση την λιποσωμιακή τεχνολογία. Συνεπώς τα λιποσώματα είναι φωσφολιπιδικά κυστίδια (vesicles) π.χ φωσφατιδυλοχολίνη, φωσφατιδυλοαιαθανολαμίνη, φωσφατιδυλογλυκερόλη αλλά και άλλων λιπιδίων π.χ χοληστερόλης που αποτελούν τα δομικά και λειτουργικά συστατικά τους και προσομοιάζουν τις κυτταρικές μεμβράνες.

Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των λιποσωμάτων είναι συνεπώς τα φωσφολιπίδια τα οποία , αποτελούνται από μια υδρόφιλη πολική κεφαλή (φωσφορική ρίζα, γλυκερόλη και αμίνες) και επίσης απο το υδρόφοβο μέρος τους το οποίο είναι δύο αλυσίδες λιπαρών οξέων με διαφορετικό ή και όμοιο μήκος ατόμων άνθρακα και όμοιο η διαφορετικό κορεσμό. Τα φωσφολιπίδια αυτά με διάφορες μεθόδους αλλά οπωσδήποτε σε διασπορά σε υδατικό μέσο, ανάλογα την συγκέντρωση τους και τις συνθήκες παρασκευής τους δημιουργούν φωσφολιπιδικές διπλοστοιβάδες (φωτογραφία) δημιουργώντας ψευδοσφαιρικά λιπιδικά κυστίδια τα οποία έχουν την ικανότητα να εγκλωβίζουν στο εσωτερικό τους ή μεταξύ των λιπιδικών διπλοστοιβάδων βιοδραστικά μόρια.

Τα φωσφολιπίδια που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των λιποσωμάτων μπορεί να είναι φυσικά όπως π.χ η φωσφατιδυλοχολίνη ή συνθετικά, αλλά οπωσδήποτε υψηλής καθαρότητας, βιοσυμβατά και βιοαποικοδομήσιμα απο τον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς τοξικότητα στους υγιείς ιστούς.

Τα λιποσώματα εφόσον είναι παρασκευασμένα απο δομικά υλικά όπως αυτά των κυττάρων μας έχουν πλεονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με την ‘φιλικότητα’ ως προς τους ιστούς του ανθρώπου. Έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν λιπόφιλα βιοδραστικά μόρια τα οποία δεν διαλύονται εύκολα σε υδατικά μέσα και άρα έχουν προβλήματα απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας π.χ, βιταμίνες, κουρκουμίνη κ.α αλλά και υδατοδιαλυτά η αμφίφιλα μόρια, βελτιώνονται ως προς το ρυθμό διαλύσης και την απορρόφηση τους μέσω του γαστρεντερικού αυλό.

 

Τα λιποσωματα μπορούν και μεταφέρουν τις βιοδραστικές ουσίες και  βελτιώνουν την διαπέραση τους απο τους φραγμούς του γαστρεντερικού σωλήνα και αποτελούν αποτελεσματικά ‘οχήματα’ μεταφοράς βιοδραστικών μορίων.

 

Η λιποσωμιακή τεχνολογία είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία με αναφορές στην νανοτεχνολογία και η οποία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα λιπόφιλων κυρίως βιοδραστικών μορίων, μορίων ευαίσθητων σε συνθήκες διάσπασης στον γαστρεντερικό αυλό αλλά και βιοδραστικών μορίων ευαίσθητων κατά την αποθήσκευση τους.

 

Η λιποσωμιακή τεχνολογία και ειδικά η καινοτόμος τεχνολογία των υπερμοριακών φωσφολιπιδικών συμπλεγμάτων με δομή λιπιδικών διπλοστοιβάδων  μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής και αποτελούν καινοτομία στον χώρο αυτό, δίδοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στην τελική δοσολογική μορφή.

 Κύρια πλεονεκτήματα

  • Τα λιποσώματα είναι καινοτόμα συστήματα μεταφοράς συμπληρωμάτων διατροφής.
  • Βελτιώνουν τη απορρόφηση βιταμινών και βιοδραστικών μορίων, καθώς και τη βιοδιαθεσιμότητά τους.
  • Τα συμπληρώματα διατροφής βασισμένα στην τεχνολογία των λιποσωμάτων αυξάνουν την απορρόφησή τους, και κατά συνέπεια και την αποτελεσματικότητά τους.
  • Τα συμπληρώματα διατροφής της Doctor’s Formulas περιέχουν λιποσώματα* με αυξημένη αποτελεσματικότητα.

Δείτε ακόμα...

Εξειδικευμένα συμπληρώματα για κάθε σας ανάγκη
Join us on social media