Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Ένζυμα και Δυσπεψία

Ένζυμα και Δυσπεψία

Αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας ενός πολύ-ενζύμικού συμπλέγματος σε ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία:
Μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτηΗ λειτουργική δυσπεψία είναι μια πολύ διαδεδομένη διαταραχή που έχει μη ειδικά συμπτώματα και ποικίλη παθοφυσιολογία. 

Η θεραπεία της παραμένει μια πρόκληση καθώς οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες, μη ικανοποιητικές και αόριστες. Έτσι, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του DigeZyme®, ενός πολυενζύμικού συμπλέγματος, αξιολογήθηκε ως συμπλήρωμα διατροφής σε ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία. 

Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, με παράλληλη ομάδα μελέτης, 40 ασθενείς ανατέθηκαν τυχαία (αναλογία 1:1) για να λάβουν είτε το πολυένζυμικό σύμπλεγμα DigeZyme (50 mg, TID; n = 20) ή εικονικό φάρμακο (n = 20) για 60 ημέρες. 

Οι αναφορές ανεπιθύμητων ή σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, μη φυσιολογικά αποτελέσματα ζωτικών σημείων, μη φυσιολογικά ευρήματα κατά τη φυσική εξέταση και μη φυσιολογικές εργαστηριακές έρευνες παρακολουθήθηκαν στενά. 

Τα μέτρα αποτελεσματικότητας ήταν η αλλαγή στο ερωτηματολόγιο βραχείας μορφής Leeds Dyspepsia (SF-LDQ), Nepean Dyspepsia Index-Short Form (NDI-SF), Visual Analog Scale (VAS), Clinical Global Impression Severity Rating Scale (CGI-S) και δείκτης σοβαρότητας δυσπεψίας της Γλασκώβης (GDSS) κατά την έναρξη και στις επισκέψεις παρακολούθησης την ημέρα 15, 30 και 60. 

Η συμπλήρωση με το πολυένζυμικό σύμπλεγμα ενζύμων DigeZyme® συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντικές διαφορές (τιμή P κυμαινόμενη από 0,0401 έως 0,0033) σε όλες τις παραμέτρους αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. 

Η σύγκριση μεταξύ των ομάδων αποκάλυψε επίσης ότι η συμπλήρωση με το πολυένζυμο σύμπλεγμα ενζύμων είχε σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση (P <.001) έναντι του εικονικού φαρμάκου. 

Δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες που να σχετίζονται με το προϊόν της έρευνας. Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές ανωμαλίες στα φυσικά ευρήματα και δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στις βιοχημικές και αιματολογικές παραμέτρους, στα ζωτικά σημεία, στο σωματικό βάρος και στον δείκτη μάζας σώματος μεταξύ των δύο ομάδων κατά την έναρξη και στις επόμενες επισκέψεις. 

Η συμπλήρωση με το πολυένζυμικό σύμπλεγμα DigeZyme®, αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλή εναλλακτική λύση για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της δυσπεψίας σε ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία.


Story Source:
Journal of Medicinal Food Vol.21, No.11 https://doi.org/10.1089/jmf.2017.4172
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jmf.2017.4172 

Join us on social media