Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Doctor's Formulas και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ για εσένα!

Κουρκουμίνη - Μια Εναλλακτική Θεραπεία για την Κατάθλιψη

Κουρκουμίνη - Μια Εναλλακτική Θεραπεία για την Κατάθλιψη

Η ασφαλής ουσία για την ταχύτερη ανάκαμψη της ψυχικής υγείας και την μείωση του άγχους

 

Η κατάθλιψη και οι μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές είναι ενα σύνηθες πρόβλημα και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ζωής, αυξάνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Εκτιμάται ότι η κατάθλιψη επηρεάζει πλέον το 30% του πληθυσμού, με ένα ρυθμό επανάληψης της τουλάχιστον κατά 45% μεταξύ των ασθενών που έχουν ήδη νοσήσει από αυτήν. Ως εκ τούτου, η κατάθλιψη ορίζεται ως μια βαθιά επαναλαμβανόμενη, χρόνια πάθηση, με την υποτροπιάζουσα φύση της διαταραχής να είναι το κύριο βάρος για τη θεραπεία της.

Οι παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων αναφέρθηκαν ως η κύρια αιτία της κακής συμμόρφωσης στη θεραπεία, αλλά και ως περιοριστικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των αγωγών, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόληψη των υποτροπών. Έχει αναφερθεί ότι έως και το 50% των ασθενών με μείζονα κατάθλιψη, διακόπτει την αντικαταθλιπτική θεραπεία μόνο εξαιτίας των παρενεργειών.

 

Η κουρκουμίνη ανακαλύφθηκε πριν από έναν αιώνα.

Μελέτες έδειξαν ότι, η κουρκουμίνη έχει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες, εξέτασαν την νευροπροστατευτική δράση της κουρκουμίνης και απέδειξαν ότι βοηθάει στη μειωμένη γνωστική λειτουργία ασθενειών, όπως η νόσος του Alzheimer, η άνοια και τα γνωστικά ελλείμματα σε ηλικιωμένους.

Η χορήγηση της κουρκουμίνης πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της κατάθλιψης μέσω μηχανισμών των υποδοχέων.

Δεν είναι σαφές ως προς το αν ένας συγκεκριμένος μηχανισμός είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος των αντικαταθλιπτικών ιδιοτήτων της, ή ως προς το αν είναι ένα σύνολο από νευροφυσιολογικά αποτελέσματά που διευκολύνει την αντικαταθλιπτική απόκριση.

Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τις μεγαλύτερες αντικαταθλιπτικές επιδράσεις, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κύρια νευροφυσιολογική αιτία των καταθλιπτικών συμπτωμάτων ενός ατόμου.

Υπάρχει μια λίστα με τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους η κουρκουμίνη μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση ενός ατόμου.

 

Αύξηση BDNF (Εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας):

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κουρκουμίνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα του BDNF σε ζωικά μοντέλα.

Τα χαμηλά επίπεδα του νευροτροφικού παράγοντα που προέρχεται από τον εγκέφαλο, πιστεύεται ότι προκαλούν μια σειρά από νευρολογικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης.

  • Άτομα με κατάθλιψη έχουν την τάση να εμφανίζουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα BDNF.
  • Μια αύξηση του BDNF πιστεύεται ότι βελτιώνει την ψυχική υγεία, την ευεξία, και την διάθεση. 

Μια άλλη αξιοσημείωτη επίδραση της αυξημένης BDNF είναι ότι διεγείρει την ανάπτυξη νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο (μέσω νευρογένεσης).

Η νευρογένεση μπορεί να είναι ένας από τους μηχανισμούς με τους οποίους η κουρκουμίνη βελτιώνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα.

 

Επιγονιδιακά Αποτελέσματα:

Η κουρκουμίνη είναι ικανή να διαμορφώνει την γονιδιακή λειτουργία μέσω επιγενετικής. Συγκεκριμένα, η κουρκουμίνη φαίνεται να ρυθμίζει τις αποακετυλάσες της ιστόνης, τις ακετυλοτρανσφεράσες της ιστόνης, την μεθυλτρανσφεράση DNA Ι, και miRNAs - τα οποία διευκολύνουν μεταβολές στην γονιδιακή έκφραση. Είναι το αποκορύφωμα αυτών των επιγονιδιακών επιδράσεων που πιθανολογείται ότι από κει προέρχονται τα αντικαρκινικά και χημειοπροστατευτικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι επιγονιδιακές επιδράσεις μπορεί επίσης να επηρεάσουν έμμεσα γονίδια που επηρεάζουν τη διάθεση ενός ατόμου. Τα γονίδια περιπλέκονται από το γεγονός ότι, η λειτουργία του ενός συνήθως είναι αλληλένδετη με τη λειτουργία των άλλων.

Μια αλλαγή της έκφρασης πολλών γονιδίων από τη χορήγηση κουρκουμίνης μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, μεταβάλλοντας τη λειτουργία άλλων γονιδίων (που επηρεάζουν τη διάθεση) ή ίσως μπορεί να βελτιώσει άμεσα τη διάθεση σε ορισμένα άτομα μέσω των διευκρινισμένων επιγονιδιακών μηχανισμών.

 

⇒ Διαμόρφωση Άξονα ΗΡΑ:

Σε περιπτώσεις κατάθλιψης, συχνά παρατηρείται ότι οι ασθενείς εμφανίζουν μια αύξηση της δραστηριότητας του άξονα ΗΡΑ (υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια), συχνά με την έκταση της υπερενεργοποίησης. Αυτή η υπερδραστηριότητα του άξονα ΗΡΑ μπορεί να προέλθει από ένα συνδυασμό γονιδιακών παραγόντων, ή από έκθεση σε απωθητικά ερεθίσματα, ή από έκθεση σε νευροτοξίνες, κ.λπ.

Τα περισσότερα άτομα με κατάθλιψη θα εμφανίζουν μη φυσιολογική δραστηριότητα του άξονα ΗΡΑ - αν αυτό είναι μια σημαντική αιτία ή απλά μια άλλη νευρολογική εκδήλωση είναι άγνωστο.

Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι η χορήγηση της κουρκουμίνης μπορεί να διαμορφώσει τον άξονα ΗΡΑ, ομαλοποιώντας έτσι τη λειτουργία του.

Μία μείωση της υπερκινητικότητας του ΗΡΑ μπορεί με τη σειρά της, να προκαλέσει έναν καταρράκτη δευτερευόντων θεραπευτικών αποτελεσμάτων σε όλο το φλοιό, που οδηγεί σε βελτίωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Είναι αυτή η διαφοροποίηση του ΗΡΑ που μπορεί επίσης να προστατεύει από το στρες, την γνωστική εξασθένηση, και τον νευροεκφυλισμό.

 

 

⇒ Άυξηση στα Επίπεδα των Νευροδιαβιβαστών:

Η έρευνα υποστηρίζει την ιδέα ότι, η χορήγηση κουρκουμίνης αντιστρέφει την ανώμαλη έκφραση των νευροδιαβιβαστών σε μοντέλα της κατάθλιψης. Σε μία μελέτη, άτομα με καταθλιπτικά συμπτώματα παρουσιάζαν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης (με τάση εξάντλησης), νορεπινεφρίνης και ντοπαμίνης (στον προμετωπιαίο φλοιό). Μπορούν να υπάρξουν αφύσικα υψηλές συγκεντρώσεις 5-HIAA (5-υδροξυϊνδολοξικού οξέος) και DOPAC (4-διυδροξυφαινυλοξικό οξύ).

Η χρόνια χορήγηση της κουρκουμίνης σε αυτά τα μοντέλα, αντιστρέφει τα ελλείμματα στην σεροτονίνη, νορεπινεφρίνη και ντοπαμίνη. Μειώθηκαν επίσης οι αυξημένες συγκεντρώσεις 5-ΗΙΑΑ και DOPAC.

Αυτό δείχνει ότι η κουρκουμίνη φαίνεται να ρυθμίζει τους νευροδιαβιβαστές σε σημαντικό βαθμό, με διαμόρφωση του μονοαμινεργικού συστήματος (νευροδιαβιβαστές μονοαμίνης), που μπορεί να είναι ένας σημαντικός μηχανισμός με τον οποίο αναστρέφει τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

 

 

⇒ Μείωση Φλεγμονής των Νεύρων:

Σαρώσεις στον εγκέφαλο ατόμων με μείζονα κατάθλιψη αποκαλύπτουν ότι, οι περισσότεροι εμφανίζουν σημαντική φλεγμονή των νεύρων σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν καταθλιπτικές διαταραχές. Αν η φλεγμονή είναι μια εκδήλωση της κατάθλιψης ή το αντίστροφο, είναι άγνωστο.

Με βάση αυτό, πολλοί θεωρούν ότι με τη μείωση αυτή της φλεγμονής των νεύρων (έστω και λίγο), τα καταθλιπτικά συμπτώματα είναι πιθανό να βελτιωθούν.

Δεδομένου ότι η κουρκουμίνη είναι γνωστό ότι μειώνει γενικά την φλεγμονή μέσω της διαφοροποίησης των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, ίσως είναι αυτός ο κεντρικός μηχανισμός με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάθλιψη, μέσω της μείωσης της φλεγμονής των νευρών.

Η κουρκουμίνη φαίνεται επίσης να αναστέλλει την Jun Ν-τερματική κινάση (JNK), που ενεργοποιείται από την μιτογόνο πρωτεΐνη κινάση η οποία, όταν ενεργοποιείται, αναστέλλει την λειτουργία του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών.

Ένα υποσύνολο των ατόμων με αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή εμφανίζει κατάθλιψη, μια εκδήλωση που εμφανίζεται να αντιστρέφεται με την κουρκουμίνη μέσω αναστολής της JNK.

 

 

⇒ Μιτοχονδριακή Επισκευή :

Τα μιτοχόνδρια είναι σαν «εργοστάσια παραγωγής ενέργειας» μέσα στα κύτταρα, άρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ενέργειας.

Εάν τα μιτοχόνδρια δεν λειτουργούν σωστά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κατάθλιψη, να εμφανίζεται καταθλιπτική συμπεριφορά, ή να υπάρχει χρόνια κόπωση.

Άνθρωποι με κατάθλιψη, συχνά παρουσιάζουν δυσλειτουργία του ενδοκυττάριου μιτοχονδριακού μεταβολισμού σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με την κατάθλιψη.

Χρόνια μιτοχονδριακή δυσλειτουργία εντός ορισμένων ιστών συνδέεται επίσης με καταθλιπτικά συμπτώματα.

Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η κουρκουμίνη είναι σε θέση να επισκευάζει την μιτοχονδριακή βλάβη, διορθώνοντας έτσι την δυσλειτουργία και ίσως με ενίσχυση της λειτουργικότητας όλων των μιτοχονδρίων.

Μια επισκευή της μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας θα πρέπει να θεωρείται ως ένας μηχανισμός με τον οποίο συμβάλλει η κουρκουμίνη στην ανακούφιση της κατάθλιψης.

 

⇒  Δακοπή της Παθολογικής Αναδιοργάνωσης του Νευρικού Συστήματος

Θεωρείται η παθολογική επανακαλωδίωση του εγκεφάλου που εμφανίζεται σε διαταραγμένες καταστάσεις.

Δεδομένου ότι οι νευροψυχιατρικές διαταραχές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της κατάθλιψης, κυριολεκτικά, είναι σημαντική η αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Όσο περισσότερα ή και πιο σοβαρά είναι τα συμπτώματα της κατάθλιψης, τόσο μεγαλύτερη είναι η παθολογική αναδιοργάνωση του νευρικού συστήματος της καταθλιπτικής διαταραχής.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η παθολογική αναδιοργάνωση διευκολύνεται από την νευροφλεγμονή (ως αποτέλεσμα των προ φλεγμονωδών κυτοκινών),το οξειδωτικό στρες, τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και των αλλαγμένων επίπεδων των νευροτροφινών.

Όταν λαμβάνεται χρονίως, η κουρκουμίνη μπορεί να σταματήσει την παθολογική αναδιοργάνωση των νευροψυχιατρικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη, πιθανόν μέσω της μείωσης της φλεγμονής, του οξειδωτικού στρες, της μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας, και της αποκατάστασης των χαμηλών επιπέδων του BDNF.

 

 

⇒ Νευροαποκατάσταση:

Οι νευροδιαβιβαστές, η περιφερειακή ενεργοποίηση και ο μεταβολισμός εντός του εγκεφάλου, φαίνεται να εξομαλύνεται υγιώς και να γίνεται ομοιόσταση μετά τη χορήγηση της κουρκουμίνης. Τα αποτελέσματα της κουρκουμίνης στην νευροαποκατάσταση αποδεικνύονται καλύτερα σε μελέτες ανθρώπων που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές διαταραχές.

  • Όταν χορηγείται σε άτομα με νευροεκφυλιστικές διαταραχές, η κουρκουμίνη φαίνεται να βελτιώνει τα γνωστικά ελλείμματα.

Ένας μηχανισμός με τον οποίο πιστεύεται ότι όταν αποκατασταθεί η νευρογνωστική λειτουργία, μεταβάλλεται η σηματοδότηση του υποδοχέα παράγοντα νέκρωσης όγκου α - 2 (TNFR2).

Φαίνεται, επίσης, να διορθώνει τα ελλείμματα ή / και την μη φυσιολογική αύξηση των νευροδιαβιβαστών σε περιοχές που σχετίζονται με την κατάθλιψη.

 

 

⇒ Μείωση του Οξειδωτικού Στρες:

Η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή σχετίζεται με ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα σημαντικών βιταμινών και αντιοξειδωτικών.

Ένα ειδικός βιοδείκτης που σχετίζεται με την κατάθλιψη είναι η μείωση της δραστηριότητας της γλουταθειόνης υπεροξειδάσης (GPX), ένα ένζυμο που είναι υπεύθυνο για σημαντικές αντιοξειδωτικές επιδράσεις σε όλο το σώμα.

Η χορήγηση κουρκουμίνης δρα ως αντιοξειδωτικό, με τη μείωση τόσο του οξειδωτικού στρες, όσο και της οξειδωτικής καταπόνησης. Επιπλέον, μειώνοντας τις ελεύθερες ριζες υπάρχει και βελτίωση της διάθεσης.

 

⇒ Επισκευές της Εντερικής Υπέρ-διαπερατότητας:

Σε περιπτώσεις εντερικής υπερδιαβατότητας, η επένδυση του εντέρου γίνεται υπερδιαπερατή επιτρέποντας πάρα πολλές τοξίνες, μικρόβια, και άπεπτες τροφές να διαρρεύσουν. Αυτό το σύνδρομο αναφέρεται ως Εντερική Διαπερατότητα (Leaky Gut Syndrome).

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι το σύνδρομο αυτό θα μπορούσε να είναι μια άμεση αιτία της κατάθλιψης, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις. Το σύνδρομο έχει συσχετιστεί με μια σειρά από προβλήματα, όπως: εξάντληση ΑΤΡ, παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, και διαταραχές της χλωρίδας του εντέρου (μικροβίωμα - microbiome).

Η κουρκουμίνη φαίνεται να επισκευάζει τις διάφορες πτυχές της εντερικής υπερδιαπερατότητας, και ενδεχομένως, είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο βελτιώνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα.

Εάν οι τοξίνες δεν κυκλοφορούν πλέον σε όλο το σύστημα και διορθωθεί η διαπερατότητα του εντέρου (Leaky Gut Syndrome), είναι πιθανό να έχει ευεργετικές συνέπειες και στην νευρολογική λειτουργία. Ως αποτέλεσμα, μια αντιστροφή της διαπερατότητας του εντέρου μπορεί να βελτιώσει άμεσα τη διάθεση ενός ατόμου ή / και τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα.

 

 


Δες εδώ την Φόρμουλα Λιποσωμιακής Κουρκούμίνης απο την Doctor's Formulas

¡ Η λιποσωμιακή τεχνολογία μορφοποίησης επιφέρει μεγαλύτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών ουσιών και βιταμινών !

Δείτε ακόμα...

Εξειδικευμένα συμπληρώματα για κάθε σας ανάγκη
Join us on social media